Klovnisto tiedottaa: Sairaalaklovnien 20v-juhlavuosi!Sairaalaklovnien 20-vuotis juhlavuosi!

Sairaalaklovnitoiminta käynnistyi Suomessa 20 vuotta sitten, klovnien aloittaessa kierroksensa osastoilla tammikuussa 2002 Helsingin Lastenklinikalla. Hyvin nopeasti se laajentui Turkuun ja Tampereelle sekä sittemmin myös Kuopioon ja Ouluun. Vuodesta 2012 lähtien toiminta on ollut valtakunnallista ja jokaisella yliopistollisella sairaalalla oma paikallinen klovnitiiminsä.

Yhdistyksessä työskentelee tällä hetkellä 25 sairaalaklovnia ja toimintapäiviä oli viime vuonna ennätysmäärä 1 524 kpl, kohtaamisia niihin mahtui yli 65 000! (lapsia, omaisia ja hoitohenkilökuntaa) Kymmenessä vuodessa toiminta on lähes kolminkertaistunut!

Lahjatoive - Klovnimuisto!

20v-syntymäpäivälahjaksi toivomme tarinoita klovnien kohtaamisista lastenklinikoilla, ihan tuoreita tai vuosien takaa. Erityisen mielellämme otamme vastaan kuva- ja vudeomateriaalia. Jätä klovnimuistosi meille tällä lomakkeella

Uudet kujeet: Äppi, autismi- ja dementiatyö, klovnit kouluttajina

Klovnitohtorit eivät toki työskentele nykyisin samalla tavalla kuin 20 vuotta sitten. Työmme kehittyy jatkuvasti uusien työmuotojen sekä yhä syvemmän hoitohenkilöyhteistyön ja lapsen hoitoprosessiin integroimisen myötä. Klovnitohtoreihin voi olla jatkossa yhteydessä myös etänä, minkä lisäksi kohtaamme nykyään aikuiseksi kasvaneita ja ikääntyneitä lapsia. Hyppäämme myös toisinaan ulos sairaalan seinien sisältä jakamaan vuosien varrella kartutettua tietotaitoamme työyhteisöjen käyttöön.

Sairaalaklovnit-applikaatio

Sairaalaklovnit-sovellus on kännykässä toimiva viihteellinen viestintäapplikaatio, joka tukee Sairaalaklovnien sairaaloissa tapahtuvia fyysisiä potilaskohtaamisia. Sovellus tarjoaa lapsipotilaille itsenäistä ajanvietettä sekä turvallisen viestintäalustan Sairaalaklovnien kanssa kommunikointiin. Applikaation tavoitteena on rakentaa siltaa fyysisten ja digitaalisten kohtaamisten välille ja parantaa siten omalta osaltaan lasten potilaskokemusta. Sovellus toimii sekä suomeksi että ruotsiksi.

Lisätietoja uudesta applikaatiostamme täältä!

ClowNexus-hanke: Autismi- ja dementiatyö

”Clowning Connects Us – ClowNexus” on seitsemän eurooppalaisen sairaalaklovniorganisaation yhteishanke, jossa kehitetään uusia menetelmiä taiteellisiin interventioihin sosiaali- ja terveysalan tarpeisiin. Tavoitteena on yhdistää taiteet keskeisiin eurooppalaisiin haasteisiin yhteiskunnassa ja terveydenhuollossa. Hanke tarkastelee ja kehittää käytännön työmuotoja, miten luovilla menetelmillä voidaan tuottaa hyvinvointia osana sote-sektoria ja tarjota osallisuus kulttuuripalveluihin kohderyhmille, jotka muuten helposti jäävät niiden ulkopuolelle. Hankkeen kohderyhmänä ovat dementiaa sairastavat ikäihmiset ja lapset, joilla on autismispektrin häiriöitä (ASD).

Sairaalaklovnit ry järjestää hankkeen puitteissa vierailuja kunnallisiin vanhainkoteihin Turussa, Kuopiossa ja Helsingissä. Autismityötä tehdään puolestaan tehostetusti neurologisilla osastoilla Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Alustava palaute on ollut sekä asukkaiden, potilaiden että hoito- ja hoivahenkilökunnan puolelta erittäin positiivista.

Lisätietoja ClowNexus-hankkeesta täältä!

Sairaalaklovnit kouluttajina

Sairaalaklovnit ovat toimineet jo 20 vuotta leikin, vuorovaikutuksen, ilon ja hyvinvoinnin asiantuntijoina lastenklinikoilla. Nyt on tullut aika tuoda klovnitohtoreiden tietotaito sairaalan seinien ulkopuolelle, työtiimien ja yhteisöjen hyödynnettäväksi!

Klovnitohtoreiden punanenien takaa löytyvät ammattilaiset jakavat koulutuksissa oppejaan ja aktivoivat harjoittelemaan konkreettisia taitoja käytännön kautta! Sairaalaklovnien koulutuksissa käsitellään nykyajan ja tulevaisuuden tärkeimpiä työelämätaitoja, ihmistaitoja. Käsiteltäviä teemoja ovat mm. vuorovaikutus, viestintä, kuuntelutaidot, johtajuus, esiintyminen, luottamus, työhyvinvointi ja ryhmäytyminen – unohtamatta tietenään klovneille ominaista leikkiä ja ilonpitoa!

Lisätietoja Sairaalaklovnien koulutuksista täältä!

Kaiken kaikkiaan Sairaalaklovnit ry on alati kehittyvä yhdistys, joka uskoo vahvasti leikin voimaan ja toimii vahvasti ilon sanansaattajana ympäri Suomea!
Sairaalaklovnit kiertävät sairaaloissa ilahduttamassa pieniä potilaita ja heidän perheitään.


Lahjoita ja tue työtämme! Lataa Sairaalaklovnien oma äppi!

Tilaa iloinen uutiskirjeemme (n. 4krt/vuosi)! Lue lisää työstämme täältä!

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Perheiden tarinat: Eetun ja klovnien ystävyys

Klovnisto tiedottaa: Palautetta hoitohenkilökunnalta vuodelta 2023!

Klovnisto tiedottaa: Perheiden palautetta vuodelta 2023!